Sá Sùng Quảng Ninh

Con Sá Sùng Sống Ở Đâu Và Để Làm Gì?

Con Sá Sùng Sống Ở Đâu Và Để Làm Gì?

Đinh Lăng
08/08/2017

Con Sá Sùng Biển Con Sá Sùng biển là một loại giun biển rất quý hiếm.Chúng chỉ sống ở một số nơi của Việt Nam.Nhiều nhất tại Quảng Ninh với các vựa sá sùng biển nổi tiếng...